Or-Els
Or-Els
Durf te dromen, te kijken en durf te doen!

Een besluit is juist op het moment dat je het maakt!

11.02.21 02:12 PM

Er is geen goed of fout!

Wat nu als blijkt dat je beslissing, op termijn, niet de meest juiste blijkt te zijn? 


Dan kijk je opnieuw naar de situatie en stuur je bij. Vreemd is het dat er dan toch vaak vastgehouden wordt aan de eerder ingeslagen weg. Mensen vinden het lastig om te ervaren dat het pad wat ingeslagen was achteraf gezien niet meer het meest juiste blijkt te zijn. Vaak probeert men dan vast te houden aan de gekozen richting om gezichtsverlies te voorkomen. Dit wordt dan een gefixeerde situatie waar het bijna niet meer mogelijk is om op basis van de nieuwe inzichten een andere koers te gaan varen! 


Is er eerder een foute keuze is gemaakt? Nee totaal niet; elk besluit is juist op het moment dat je rekening houd met de dan geldende omstandigheden. Maar omstandigheden kunnen wijzigen en er kunnen nieuwe inzichten ontstaan. Het zou dan toch dom zijn om niet opnieuw te kijken en een andere weg te kiezen! 


Waarom gebeurt dit dan niet altijd? 


Ten eerst kan het zijn dat men bang is om te veranderen! Vaak zie ik in bedrijven dat mensen het lastig vinden om een eenmaal gekozen weg los te laten! Een vaste richting geeft rust. Alle neuzen dezelfde kant op en hier en daar een beetje bijsturen dat vinden we over het algemeen prettig. 

Natuurlijk is het ook zo dat je bij de eerste tegenslag niet direct veranderd. Dit zou een zwalkend beleid zijn! Dit creëert juist onrust bij je medewerkers en klanten. Dus kies je een richting en houd je je daar vervolgens aan vast. Vervolgens heb je op vaste momenten reflexie waarbij je inspecteert of je nog wel op de goede weg zit. Je kijkt uiteraard naar het te volgen beleid maar daarnaast ook naar de markt en of de verwachtingen kloppen met de werkelijkheid. 


Wat gebeurt er nu werkelijk in iemands hoofd als hij een ander standpunt aan neemt? We hebben vaak zelf het idee dat we dan in eerste instantie een fout besluit hebben genomen. Dit kan ervaren worden als falen of jezelf dom vinden of denken dat je het niet kunt. Op dat moment is het makkelijker om voort te gaan volgens plan! De werking van ons brein houd ons dan voor de gek en zorgt ervoor dat we op zoek gaan naar redenen waarom het besluit destijds wel goed was.


Hier volgt een voorbeeld van Jan en Piet. Piet besloot om zich terug te trekken en zijn sales manager de dagelijkse leiding te geven! Na drie maanden bleek dat Jan een zeer goede sales manager was maar geen goede leidinggevende. Piet besloot om Jan samen met een externe coach te gaan begeleiden. Al snel bleek dat Jan veel kwaliteiten had die het bedrijf goed kon gebruiken. Daarom besloot Piet op zoek te gaan naar een bedrijfsleider. Er werd iemand anders aangenomen om de dagelijkse gang van zaken te leiden. Piet ging zich meer bezighouden met nieuwe markten en bleef het aanspreekpunt voor de klanten. Het bedrijf groeide snel door de nieuwe opzet. Het eerste jaar was er een toename van 30 % en het tweede jaar nog eens 40%.  Jan geloofd in zijn medewerkers en weet hun kwaliteiten naar waarde te schatten. Jan was bereid om van gedachte te veranderen en een andere keuze te maken. 


Blijf alert en vooral kijken hoe iets zich ontwikkeld. Soms is het ook goed om eens te praten met iemand buiten je netwerk! Of met mensen waarvan je weet dat zij een andere keuze gemaakt zouden hebben. Hierdoor blijf je scherp!